• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 03 lipca 2020
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 27 czerwca 2011
ImageOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE UZUPEŁNIAJĄCE DO OBWIESZCZENIA Z DNIA 2 MAJA 2011 R. SYGN. GKOŚ.6220.6-25.1986.08.09.10.11

W związku z brakiem wskazania w powyższym obwieszczeniu terminu w jakim można składać uwagi i wnioski na podstawie art. 32 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3  października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) wskazuje 21 dniowy termin do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz do składania uwag i wniosków w przedmiocie zebranych dokumentów na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 17 elektrowni wiatrowych o mocy od 2,0 MW do 3,0 MW....
Treść obwieszczenia
 
Top! Do góry