• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
piątek, 03 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE DLA GMINY - 750.000 zł
czwartek, 08 września 2011

Image
Gmina Żukowice otrzymała kolejne środki finansowe
na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z roku 2010. Tym razem są to środki z Funduszu Solidarności  Unii Europejskiej w kwocie 750.000 zł. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. 

Warto przypomnieć, iż Gmina w tym roku otrzymała również na ten cel promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na łączną kwotę 1.500.000 zł .

 
GAZ W MIEJSCOWOŚCIACH NIELUBIA, SŁONE I KAMIONA
środa, 07 września 2011

ImageJEST JUŻ MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA BUDYNKÓW DO SIECI GAZOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH NIELUBIA, SŁONE  I KAMIONA !

Po wielu interwencjach, rozmowach, spotkaniach przedstawicieli Gminy, którą  reprezentował  Wójt Gminy – Krzysztof Wołoszyn, PGNiG S.A. w Warszawie, przekazało w lipcu 2011 r. sieć gazową operatorowi, tj; dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa we Wrocławiu. Jednocześnie ostatnim pismem z września 2011 r. – Gazowania Wrocławska –Biuro Obsługi Klienta Głogów, oficjalnie powiadomiło tut. Urząd, że może już przyjmować wnioski o przyłączenie do sieci gazowej od mieszkańców wsi Nielubia, Kamiona i Słone. Tym samym, sieć gazowa została włączona do eksploatacji.

 

Więcej…
 
TURNIEJ GMIN POWIATU GŁOGOWSKIEGO - NA PODIUM
środa, 07 września 2011

      Image

W dniu 3 września br. na boisku sportowym w Kotli rozegrany został Turniej Gmin Powiatu Głogowskiego. Turniej  rozgrywano w trzech kategoriach:
- drużyna sportowców,
- drużyna OSP,
- drużyna samorządowców.

W kategorii Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych zmagały się reprezentacje z Gminy wiejskiej Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław i Żukowice.  
Strażacy musieli wykazać się wieloma zdolnościami i umiejętnościami ponieważ m.in. przeciągali samochód pożarniczy na linie, brali udział w sztafecie, podczas której odbywał się bieg z wężami, rzut wężem do celu, lanie wody z hydronetki do wiadra, a także układanie klocków przy naprowadzaniu komendami przez radio. Ponadto strażacy ochotnicy zwijali linki ratownicze na czas, jak również zwijali węże pożarnicze. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja z Gminy Żukowice.

Więcej…
 
ZAKOŃCZONO PRACE KONSERWACYJNE NA ROWACH MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 06 września 2011

ImageZakończono prace konserwacyjne oraz naprawę urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Żukowice. W ramach zadania dokonano konserwacji rowów we wsiach Bukwica, Dobrzejowice, Kamiona, Szczepów, Kromolin, Zabłocie i Domaniowice polegających na wykoszeniu skarp oraz odmuleniu, ponadto dokonano naprawy przepustu melioracyjnego we wsi Słone. 

Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Powiatu Głogowskiego, wartość dotacji wynosi 15 000,00 zł.

Galeria

 
DOTACJA POWIATU GŁOGOWSKIEGO
poniedziałek, 05 września 2011
ImageGmina Żukowice zakupiła 3 mechaniczne pilarki łańcuchowe typu STIHL MS 341 oraz prostownik do ładowania akumulatorów i wspomagania rozruchu typu HERKULES 300 w ramach umowy zawartej w dniu 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej działających na terenie Gminy.

Wartość dotacji z Powiatu Głogowskiego wynosi 10.000 zł.
 
 
POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW-KOTLA 2011
poniedziałek, 05 września 2011Dnia 4 września w m. Kotla odbyły się Dożynki Powiatowe. Gminę Żukowice reprezentowała miejscowość Nielubia i   zespół Chaber.

Więcej…
 
DOŻYNKI
poniedziałek, 05 września 2011

ImageOd wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy. W tym roku Dożynki Gminne nie odbyły się z uwagi na trudną  sytuację finansową Gminy. Natomiast święta plonów odbyły się w wielu miejscowościach Gminy Żukowice. W ubiegłym tygodniu 27 sierpnia w Szczepowie, a 3 września w Brzegu Głogowskim, Czernej,  Dobrzejowicach i Kromolinie. Wszystkie uroczystości zorganizowali mieszkańcy poszczególnych sołectw.  Wszystkie uroczystości dożynkowe zakończyły się zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych  i na pewno zostanie na długo w pamięci wszystkich jej uczestników.

 
NOWE BOISKO DO KOSZYKÓWKI W DOBRZEJOWICACH
piątek, 02 września 2011

Zakończono prace związane z przebudową boiska do koszykówki w m. Dobrzejowice. Jeszcze na wiosnę br. niewłaściwa podbudowa, nierówna grysowa nawierzchnia, zastoiska wody nie pozwalały na uprawianie tej dyscypliny sportu. Dzisiaj to już historia.  W ramach zadania wykonano nową podbudowę, nową nawierzchnię oraz oznaczono linie wyznaczające boisko. 

 

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 01 września 2011
Image     OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
z dnia  31  sierpnia 2011 r.


w sprawie o numerach i granicach obwodów głosowania  oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Więcej…
 
ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH - PROMESA MSWIA 1,5 MLN
czwartek, 01 września 2011

ImageW wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych Wójt Gminy podpisał umowy na realizację zadań w ramach usuwania skutków powodzi z roku 2010, na które Gmina otrzymała promesę w kwocie 1.500.000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Umowy dotyczą:
ODBUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH
DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRZEG GŁOGOWSKI –  na  kwotę  prawie  370.000 zł
ODBUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH
DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CZERNA, DOBRZEJOWICE- na kwotę ponad 940.000 zł

Zakończenie prac planowane jest w miesiącu październiku 2011 roku.

 
ZAKOŃCZONO REMONT BOISKA W CZERNEJ
środa, 31 sierpnia 2011
ImageZakończono i rozliczono zadanie inwestycyjne pn: „Remont boiska sportowego oraz budynku szatni w miejscowości Czerna”. W ramach zadania wykonano m.in. roboty budowlane na infrastrukturze boiska sportowego w postaci zainstalowania nowych siedzisk dla publiczności, wiat dla zawodników rezerwowych, montaż piłkochwytów za bramkami, montaż nowych bramek i częściową naprawę murawy boiska.


Więcej…
 
DOŻYNKI POWIATOWE 2011
środa, 31 sierpnia 2011
Image W dniu 4 września 2011r. odbędą się DOŻYNKI POWIATOWE w Kotli.
Więcej…
 
ZIELONE SZKOŁY DLA DZIECI Z GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Image

Dnia 29 sierpnia Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn odebrał z rąk przedstawicieli Fundacji KGHM Polska Miedź „Voucher” – czyli  specjalne skierowanie dla uczniów szkół podstawowych w Nielubi i Brzegu Głogowskim na „zielone szkoły”. 

Więcej…
 
SZCZEPIENIE PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Image Gabinet Weterynaryjny w Głogowie informuje o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. Szczepieniu podlegają wszystkie psy, które ukończyły 3 mc życia. Koszt szczepienia 25 zł.
Więcej…
 
JESIENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Image Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że w dniach od  01.09.2011r. do 10.09.2011r. na terenie województwa dolnośląskiego, jak co roku, zostanie przeprowadzona jesienna akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Więcej…
 
POŻEGNANIE WAKACJI W BIBLIOTECE W NIELUBI
piątek, 26 sierpnia 2011
Image22 sierpnia 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbyła się impreza podsumowująca akcję ekologiczną „Sortuj śmieci, robią to wszystkie dzieci” połączona z „Pożegnaniem wakacji”. Zorganizowane zostały różne konkursy, m.in.: skakanie w workach, przeciąganie liny. Dużą atrakcją był również bal gałganiarzy, podczas którego wybrano króla i królową. W przerwach pomiędzy konkursami dzieci mogły skorzystać ze słodkiego poczęstunku i potańczyć przy muzyce.
Galeria
 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 25 sierpnia 2011

Image Wójt  Gminy  Żukowice  informuje, iż w Urzędzie Gminy Żukowice można składać wnioski o stypendia socjalne/ zasiłki szkolne - dla uczniów zamieszkałych na terenie tut. gminy, na rok szkolny 2011/2012. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. Nr 281, poz. 2781).

Więcej…
 
WNIOSKI O ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
piątek, 19 sierpnia 2011
ImageGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowicach informuje, iż każdy z Państwa, Kto chce otrzymać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zarówno stałych jak i jednorazowych z tyt. np. dożynek lub innych imprez gminnych, przewidzianych na miesiąc sierpień, wrzesień br. powinien złożyć stosowny wniosek o wydanie w/w zezwolenia w Urzędzie Gminy Żukowice (parter, pokój Nr 7) do dnia 30 sierpnia 2011 roku, z uwagi na fakt,
Więcej…
 
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KŁODA 2011
piątek, 19 sierpnia 2011
ImageW sobotę 13.08.2011 r. w miejscowości Kłoda odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Żukowice. W turnieju udział wzięło 8 drużyn, które w pierwszym etapie zostały podzielone na 2 grupy po 4 zespoły, w których mecze rozgrywane były w systemie "każdy z każdym". Do drugiego etapu tj. fazy pucharowej automatycznie awansowały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy tworząc pary półfinałów.
Więcej…
 
DZIEŃ NIELUBI 2011
piątek, 19 sierpnia 2011
 ImageDnia 14.08.2011r. w Nielubi odbył się po raz pierwszy w historii „Dzień Nielubi”. Na imprezę przybyło wielu mieszkańców wsi, dla których był przygotowany poczęstunek m.in. pajda chleba ze smalcem i ogórkiem, kiełbaski z grilla i ciasto upieczone przez mieszkanki Nielubi.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 następna > ostatnia >>

Strona 193 z 210
Top! Do góry